Roszenie szyb w okresie jesienno-zimowym

Roszenie szyb w okresie jesienno-zimowym

W okresie jesienno-zimowym wielu użytkowników okien zadaje sobie pytanie na temat skrapalnia się pary wodnej na oknach.
Poniżej w 3 krokach postaramy się Państwu przybliżyć to zagadnienie:

I. Parowanie szyb od wewnątrz.
Kondensacja pary wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby zawsze zaczyna się w częściach narożnikowych, głównie na skutek dodatkowego schładzania powierzchni szyby na skutek mostka termicznego. Głównymi przyczynami roszenia szyb jest zbyt duża wilgotność w pomieszczeniach, nieodpowiednia wentylacja oraz duża różnica temperatur między wnętrzem mieszkania a temperaturą na zewnątrz. Ciepłe i wilgotne powietrze w zetknięciu z zimną powierzchnią (szybą) ulega skropleniu. Nadmierne zawilgocenie w mieszkaniu utrzymujące się przez dłuższy czas może powodować pleśń oraz grzyby.
Zaleca się sprawdzić czy w pomieszczeniu jest zapewniona odpowiednia wentylacja, czy wszystkie otwory wentylacyjne są udrożnione. Dodatkowo producenci okien proponują montaż nawiewników, które w prosty sposób można otworzyć lub zamknąć, bądź zastosować okucia okienne z mikrowentylacją. Najbardziej z tradycyjnych metod w tym przypadku jest częste wietrzenie pomieszczeń, zalecane w przypadku wystąpienia znacznej wilgotności w pomieszczeniu (wywieszenie prania w łazience, intensywne gotowanie).

II. Parowanie szyb od zewnątrz.
Zjawisko występowania pary wodnej od zewnętrznej strony okna najczęściej można zaobserwować wiosną oraz jesienią, kiedy to występują duże różnice temperatur między dniem a nocą oraz duże zawilgocenie powietrza. Jest to naturalne zjawisko fizyczne. Intensywność tego zjawiska zależy od wielu czynników np. otwartej przestrzeni, roślinności a także położenia okna względem stron świata, jak również budowy wnętrza ziemi na którym stoi budynek (żyły wodne). Niestety w tym przypadku nie mamy większego wpływu na to zjawisko.

III. Parowanie wewnątrz pakietu szybowego.
Jeżeli zaobserwujemy zjawisko parowania szyby (pakietu szybowego) wewnątrz to oznacza to, iż pakiet uległ rozszczelnieniu. Jest to wada pakietu szybowego. Zaleca się zgłosić do fachowców i najprawdopodobniej wymienić pakiet.

Mamy nadzieję, że powyższe wytłumaczenie tematu przybliży Państwu zjawisko roszenia się szyb.